v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Gestoři metodických dokumentů:
Hledat v metodických dokumentech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov

Metodické dokumenty

ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
ISO 14001: 2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use

Účelem této normy je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmí...

ISO 14004: 2016 Systém managementu životního prostředí - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ISO 14004: 2016 Environmental management systems -- General guidelines on implementation

Norma poskytuje vodítko organizaci při vytváření, zavádění, údržbě a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environment...

ČSN ISO 14005: Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti
ISO 14005:2010 Environmental management systems -- Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation

Norma ČSN ISO 14005 (01 0905) Systémy environmentálního managementu - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implement...

ČSN ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures

Existuje mnoho přístupů k environmentálnímu značení. Tato norma se týká programů environmentálního značení typu I, které udělují své environ...

ISO/CD 14033: Environmentální management - Kvantitativní environmentální informace - Průvodce a příklady
ISO/CD 14033:2012 Environmental management -- Quantitative environmental information -- Guidelines and examples

Norma ke kvantitativním environmentálním informacím je ve stádiu přípravy (předpokládá se její tříletý vývoj. Bude využitelná pro environmen...

ČSN EN ISO 14045: Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny
ISO 14045:2012 Environmental management – Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines

Norma ČSN EN ISO 14045 se zabývá posuzováním eko-efektivity produktového systému a jeho využitím pro širokou škálu produktových systémů. Jed...

ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
ISO/TR 14049:2012 Environmental management -- Life cycle assessment -- Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

Tato technická zpráva poskytuje informace k mezinárodní normě ISO 14041 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Definice c...

ISO/TR 14062 Management životního prostředí - Integrované aspekty životního prostředí do vývoje a designu výrobků
ISO/TR 14062:2002 Environmental management -- Integrating environmental aspects into product design and development

All products, that is, all goods or services, have some impact on the environment, which may occur at any or all stages of the product’s lif...

ČSN ISO 14064-1: Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

Normy ČSN ISO 14064 (ISO 14064-1, ISO 14064-2 a ISO 14064-3) představují relativně nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se věnují p...

ČSN P CEN ISO/TS 14067: Skleníkové plyny - Uhlíková stopa - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci a komunikaci
ISO/TS 14067:2013 Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification and communication

ČSN P CEN ISO/TS 14067 This Technical Specification specifies principles, requirements and guidelines for the quantification and communicati...

ČSN EN ISO 19011: Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu
ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

Tato norma stanovuje návod k zásadám auditování, řízení programů auditu, provádění auditů systému managementu jakosti a systému environmentá...

ISO 37101:2016 - Udržitelný rozvoj komunit - Systém řízení pro udržitelný rozvoj - Požadavky s návodem k použití
ISO 37101:2016 - Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use

ISO 37101:2016 stanovuje požadavky na systém řízení udržitelného rozvoje v komunitách a městech za použití holistického přístupu. Cílem ISO ...

ISO/DIS 37106: Udržitelná města a komunity - Průvodce vytvářením strategií pro chytrá města a komunity [v přípravě]
ISO/DIS 37106 - Sustainable cities and communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities

Tato mezinárodní norma extrahuje současné osvědčené postupy do souboru konzistentních a opakovatelných vzorců, které vedení města může pomoc...

ISO 37120: Udržitelný rozvoj komunit - ukazatele pro městské služby a kvalitu života
ISO 37120 Sustainable development of communities — Indicators for city services and quality of life

ISO 37120:2014 definuje a zavádí metodiky pro využití souboru ukazatelů pro řízení a měření výkonnosti městských služeb a kvality života. Vy...
TISK
i