• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14050 Environmentální management - Slovník
ISO 14050 Environmental management – Vocabulary

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2010

Popis dokumentu: Tato norma definuje termíny základních pojmů vztahujících se k environmentálnímu managementu publikované v mezinárodních normách rodiny 14000

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 14050 Environmentální management - Slovník