• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14031: Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice
ISO 14031:2013 Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2013

Popis dokumentu: Tato norma obsahuje návod k návrhu a používání hodnocení environmentální výkonnosti (EPE) v organizaci. Je vhodná pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ, velikost, lokalitu a složitost. Norma nestanovuje úrovně environmentální výkonnosti. Návod v této mezinárodní normě se může používat na podporu vlastního přístupu organizace k EPE, včetně jejích závazků k zajišťování souladu s legislativními a jinými požadavky, k předcházení znečištění a k neustálému zlepšování.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN EN ISO 14031: Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice