• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2006

Popis dokumentu: Normy ČSN ISO 14064 (ISO 14064-1, ISO 14064-2 a ISO 14064-3) představují relativně nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se věnují problematice skleníkových plynů. Jejich použití se předpokládá zejména v programech obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo v iniciativách organizací při stanovení, monitorování, vykazování a ověření inventarizací skleníkových plynů. Dále se využití této řady norem se též předpokládá při plánování, realizaci, vyhodnocování a validaci projektů na skleníkové plyny. Monitorování, vykazování, ověřování nebo validace emisí skleníkových plynů je za účelem jejich omezování ať už na dobrovolné nebo povinné (legislativou či ekonomicky vynucené) bázi.

Norma ISO 14064 se skládá ze tří navzájem se doplňujících komponent. Norma ISO 14064-1 zahrnuje požadavky pro plánování, provedení, řízení a správu, vykazování a ověřování emisní inventury skleníkových plynů pro organizace. Druhá část normy (14064-2) upravuje požadavky na monitoring a vykazování dosaženého snížení emisí či zvýšení propadů skleníkových plynů prostřednictvím projektů a/nebo projektově orientovaných činností. Třetí část (14064-3) stanovuje zásady a požadavky pro ověřování inventarizací skleníkových plynů a pro validování a ověřování projektů na skleníkové plyny.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace