• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14046: Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice
ISO 14046:2014 Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2014

Popis dokumentu: Tato norma stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním vodní stopy produktů, procesů a organizací na základě posuzování životního cyklu. Uvádí zásady, požadavky a směrnice pro provádění posuzování vodní stopy a pro podávání zpráv o posuzování vodní stopy jako samostatného posuzování nebo jako součásti komplexnějšího environmentálního posuzování. Do tohoto posuzování jsou zahrnuty pouze emise, které mají dopad na kvalitu vody, ne všechny emise do ovzduší a půdy. Zatímco podávání zpráv je předmětem této mezinárodní normy, komunikace výsledků o vodní stopě, např. ve formě značek nebo prohlášení, nespadá do předmětu této mezinárodní normy.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN EN ISO 14046: Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice