• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO 37101:2016 - Udržitelný rozvoj komunit - Systém řízení pro udržitelný rozvoj - Požadavky s návodem k použití
ISO 37101:2016 - Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: ISO 37101:2016 stanovuje požadavky na systém řízení udržitelného rozvoje v komunitách a městech za použití holistického přístupu. Cílem ISO 37101 je pomoci komunitám stát se odolnější, chytřejší a udržitelnější prostřednictvím implementace strategií, programů, projektů, plánů a služeb a demonstrovat a sdílet jejich úspěchy. Norma se vztahuje na obce všech velikostí, struktur a typů v rozvinutých nebo rozvojových zemích, na místní, regionální nebo národní úrovni a ve vymezených městských nebo venkovských oblastech. ISO 37101 může být použito zcela nebo částečně ke zlepšení řízení udržitelného rozvoje v komunitách. Požadavky na shodu s normou ISO 37101 však nejsou přijatelné, pokud do řídicího systému organizace nejsou začleněny a splněny bez výjimky všechny její požadavky.
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

ISO 37101:2016 - Udržitelný rozvoj komunit - Systém řízení pro udržitelný rozvoj - Požadavky s návodem k použití