• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14034 Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu: Tento dokument specifikuje principy, postupy a požadavky na ověřování environmentálních technologií (ETV).

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 14034 Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)
TISK
i