• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN ISO 14015: Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)
ISO 14015:2001 Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2001

Popis dokumentu: Tato norma uvádí postup pro environmentální posuzování míst a organizací, na základě vyhodnocení existujících a získaných informací poskytuje závěry týkající se důsledků environmentálních aspektů a environmentálních problémů pro podnikání.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN ISO 14015: Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)