• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN P CEN ISO/TS 14027 Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií
ISO/TS Environmental labels and declarations - Development of product category rules

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu: Tento dokument obsahuje zásady, požadavky a pokyny pro vývoj, přezkoumání, registraci a aktualizaci pravidel pro produktovou kategorii v rámci environmentálního prohlášení typu III nebo komunikačního programu pro stopu životního cyklu založeného na hodnocení životního cyklu (LCA) podle ISO 14040 a ISO 14044 a ISO 14025, ISO 14046 a ISO / TS 14067.
Poskytuje také návod, jak řešit a integrovat další informace o životním prostředí bez ohledu na to, zda je nebo není založen na LCA koherentním a vědecky podloženém způsobu podle normy ISO 14025.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN P CEN ISO/TS 14027 Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií