• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO 37120: Udržitelný rozvoj komunit - ukazatele pro městské služby a kvalitu života
ISO 37120 Sustainable development of communities — Indicators for city services and quality of life

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2014

Popis dokumentu: ISO 37120:2014 definuje a zavádí metodiky pro využití souboru ukazatelů pro řízení a měření výkonnosti městských služeb a kvality života. Vychází ze zásad stanovených v a může být použit ve spojení s normou ISO 37101:2016 Udržitelný rozvoj v komunitách a s dalšími strategickými rámci.

Norma se vztahuje na všechna města, obce nebo místní samosprávy, které mají zájem měřit svou výkonnost srovnatelným a ověřitelným způsobem bez ohledu na velikost a polohu.
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

ISO 37120: Udržitelný rozvoj komunit - ukazatele pro městské služby a kvalitu života
TISK
i