• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu: Existuje mnoho přístupů k environmentálnímu značení. Tato norma se týká programů environmentálního značení typu I, které udělují své environmentální značky výrobkům, které splňují předem stanovené požadavky. Značka tak identifikuje výrobek, který je určen k tomu, aby mu byla dána přednost z pohledu životního prostředí v rámci určité kategorie výrobků.

Programy environmentálního značení typu I jsou dobrovolné, mohou být vedeny veřejnou nebo soukromou agenturou a mohou být národní, regionální nebo mezinárodní.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy