• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO/DIS 37106: Udržitelná města a komunity - Průvodce vytvářením strategií pro chytrá města a komunity [v přípravě]
ISO/DIS 37106 - Sustainable cities and communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: v přípravě

Popis dokumentu: Tato mezinárodní norma extrahuje současné osvědčené postupy do souboru konzistentních a opakovatelných vzorců, které vedení města může pomoci rozvíjet a vytvářet své vlastní strategie inteligentních měst. Ačkoli mnoho principů a metodik stanovených touto mezinárodní normou je relevantní pro konkrétní sektory měst (např. voda, odpady, energie, městské zemědělství, doprava, IT), důraz je kladen především na otázky a výzvy spojené s jejich zapojením do komplexního, celoměstského přístupu. Ústředním bodem mezinárodního standardu je proto silný důraz na vedení a řízení a aktivní roli občanů, podniků a občanské společnosti při vytváření, poskytování a využívání městských prostorů a služeb. Tato mezinárodní norma je zaměřena na vedení měst. Může být užitečná ale i pro menší městské oblasti i větší regionální iniciativy.
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

ISO/DIS 37106: Udržitelná města a komunity - Průvodce vytvářením strategií pro chytrá města a komunity [v přípravě]