• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO/IEC 30182 - Model konceptu chytrého města - Pokyny pro vytvoření modelu interoperability dat
ISO/IEC 30182 Smart city concept model — Guidance for establishing a model for data interoperability

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO

Popis dokumentu: Definujícím rysem chytrých měst je schopnost komponent daného systém interoperovat. Norma definuje koncepční model a poskytuje pokyny rozhodovacím orgánům pro podporu interoperability dat vytvořených, používaných a spravovaných městem ve všech sektorech ve spolupráci s jeho občany. Data jsou zdrojem, který může měnit schopnosti města, což umožňuje vývoj systémů a služeb k podpoře informovaných rozhodnutí. Nicméně je nepravděpodobné, že rozhodující činitelé a občané budou mít potřebné odborné znalosti a pravděpodobně budou spoléhat na specialisty v oblasti dat, aby dosáhli vytčených cílů. Každý sektor má své vlastní modely a terminologii, které umožňují objevovat data v tomto odvětví, ale také představují překážku interoperability s jinými odvětvími. Model chytrého městského konceptu (SCCM) popsaný v této mezinárodní normě se zabývá tímto nedostatkem interoperability tím, že definuje zastřešující rámec konceptů a vztahů, které mohou být použity k popisu dat z jakéhokoli sektoru.

Indikátory v metodickém dokumentu

ISO/IEC 30182 - Model konceptu chytrého města - Pokyny pro vytvoření modelu interoperability dat