• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14026: Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách
ISO 14026: Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu: Tento dokument patří do řady standardů zabývajících se environmentálními značkami a deklaracemi výrobků. Poskytuje požadavky a pokyny, jak lze sdělit environmentální aspekty a potenciální dopady výrobku na životní prostředí související se specifickou oblastí zájmu. Cílem tohoto dokumentu je zajistit, aby byly poskytovány pouze platné, vědecky podložené a srovnatelné informace o nákupu bez jakéhokoliv „zeleného vymývání“ (greenwashing).
Komunikace environmentálních stop je určena výhradně k podpoře šíření důvěryhodných informací o produktech, které nejsou zavádějící.
Sdělení o stopách zohledňují místní nebo regionální kontext, který je relevantní pro oblast, kde by mohly nastat potenciální dopady na životní prostředí, včetně fází výroby, používání a konce životnosti.
Účelem tohoto dokumentu je zajistit, aby veškerá komunikace o stopách, bez ohledu na metodiku kvantifikace, dodržovala stejné zásady a postupy.
Tento dokument obsahuje zásady, požadavky a pokyny pro organizaci, která si přeje vytvořit stopu produktu.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 14026: Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách