• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO 14004: 2016 Systém managementu životního prostředí - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ISO 14004: 2016 Environmental management systems -- General guidelines on implementation

Zpracovatel/garant: ÚNMZ
Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Norma poskytuje vodítko organizaci při vytváření, zavádění, údržbě a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environmentálního managementu. Pokyny jsou určeny organizaci, která se snaží systematicky řídit své environmentální odpovědnosti a přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti.

Tato mezinárodní norma pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výsledků svého systému environmentálního managementu, který je hodnotou pro životní prostředí, samotnou organizaci a zainteresované strany. Pokyny v této mezinárodní normě mohou organizaci pomoci zlepšit její environmentální výkonnost a umožnit integraci prvků systému environmentálního managementu do svého hlavního obchodního modelu.

I když systém environmentálního managementu není určen k řízení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tyto mohou být zahrnuty, pokud se organizace snaží implementovat integrovaný systém řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Norma se vztahuje na jakoukoli organizaci bez ohledu na velikost, typ a povahu. Pokyny odpovídají modelu systému environmentálního managementu podle ISO 14001, není však zamýšleno poskytovat interpretace požadavků normy ISO 14001.

Indikátory v metodickém dokumentu

ISO 14004: 2016 Systém managementu životního prostředí - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci