• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14021: Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)
ISO 14021: Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vlastní environmentálních tvrzení, včetně vyjádření, značek a grafických značek, týkající se produktů (např. tvrzení o uhlíkové neutrálnosti, recyklovatelnosti apod.). Popisuje vybrané termíny běžně používané v environmentálních tvrzeních a vymezuje jejich použití. Tato mezinárodní norma také popisuje obecnou metodiku hodnocení a ověřování určenou pro vlastní environmentálních tvrzení a specifické metody hodnocení a ověřování určené pro vybraná tvrzení uvedená v této mezinárodní normě.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 14021: Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)