• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14044: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2006|

Popis dokumentu: Tato norma specifikuje požadavky a poskytuje podrobné informace pro posuzování životního cyklu v následujících bodech:
a) definice cíle a rozsahu LCA
b) fáze inventarizační analýzy životního cyklu (LCI)
c) fáze posuzování dopadu životního cyklu (LCIA)
d) fáze interpretace životního cyklu
e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA
f) omezení LCA
g) vztah mezi fázemi LCA
h) podmínky pro použití výběrů hodnot a volitelných prvků.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN EN ISO 14044: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice