• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14067: Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci
ISO 14067: Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu: Tento dokument specifikuje principy, požadavky a pokyny pro kvantifikaci a vykazování uhlíkové stopy výrobku (CFP) způsobem, který je v souladu s mezinárodními normami pro posuzování životního cyklu (ISO 14040 a ISO 14044). Stanoveny jsou také požadavky a pokyny pro kvantifikaci částečné CFP. Tento dokument je použitelný pro studie CFP, jejichž výsledky poskytují základ pro různé aplikace (viz bod 4). Tento dokument se týká pouze jedné kategorie dopadu: změny klimatu. Kompenzace (offsetting) uhlíku a komunikace CFP nebo částečných informací o CFP nespadají do rozsahu tohoto dokumentu. Tento dokument nehodnotí žádné sociální nebo ekonomické aspekty nebo dopady ani jiné environmentální aspekty a související dopady potenciálně vyplývající z životního cyklu výrobku.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 14067: Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci