• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14040: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2006

Popis dokumentu: Norma stanovuje zásady a osnovu pro zpracování studií LCA - Posuzování životního cyklu. Zaměřuje se na environmentální aspekty a možné environmentální dopady (např. spotřebování zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a odstraňování (tzn. od kolébky po hrob).
Zahrnuje čtyři fáze posuzování životního cyklu:
a) fázi stanovení cíle a rozsahu
b) fázi inventarizační analýzy
c) fázi posuzování dopadu
d) interpretační fázi.
Norma uznává dva typy studií. Studii posuzování životního cyklu (studii LCA) a studii inventarizace životního cyklu (studii LCI). Studie LCI se od studie LCA liší pouze tím, že nezahrnuje fázi posuzování dopadů. Tato mezinárodní norma není určena pro smluvní nebo regulativní účely nebo registraci a certifikaci.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN EN ISO 14040: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova