• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO 37100 Udržitelná města a komunity - Slovník
ISO 37100:2016 - Sustainable cities and communities - Vocabulary

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Tento dokument definuje pojmy týkající se udržitelného rozvoje v komunitách, infrastruktury chytrých komunit a souvisejících témat.
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ISO 37100 Udržitelná města a komunity - Slovník