• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
ISO/TR 14049:2012 Environmental management -- Life cycle assessment -- Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2001

Popis dokumentu: Tato technická zpráva poskytuje informace k mezinárodní normě ISO 14041 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Definice cíle a rozsahu a inventarizační analýza životního cyklu.

Jejím účelem je uvést příklady použití LCA, které se týkají klíčových oblastí ISO 14041, kvůli lepšímu chápání požadavků normy. Vybrané příklady jsou pouze ukázkou možných způsobů jak naplnit ustanovení normy. Odrážejí rovněž pouze určité části studie LCA.

Příklady se zaměřují na šest důležitých klíčových oblastí normy ISO 14041. V některých oblastech je uvedeno více příkladů. Důvodem je, že v mnoha případech existuje více než jedna běžná metoda. Příklady jsou popsány v kontextu s příslušným ustanovením normy a s konkrétním použitím.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy