• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Gestoři metodických dokumentů:
Hledat v metodických dokumentech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura a volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov
Téma

Metodické dokumenty

ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje je uvažováno v kontextu veřejného zájmu na příznivém životním prostředí, hos...

ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)

Územně analytické podklady (ÚAP) hlavního města Prahy slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu měs...

ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)

Základní informace o městských částech hl. m. Prahy. Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné ...
TISK
i