• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika mapování kultury v hl. m. Praze (2020)

Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu: Metodika je dokumentem, který vznikl pro potřeby plánování a rozvoje města v oblasti kultury. Dokument je rozdělen do několika tematických oblastí reprezentujících základní kulturní oblasti, které mají být ve městě sledovány: Kulturní infrastruktura, Financování kultury, Subjekty kulturních a kreativních odvětví, Kulturní akce a Kulturní chování obyvatel. Vzhledem k významným rozdílům mezi vymezenými oblastmi se ke každé přistupuje individuálně, obsahují vlastní metodiku a vymezení sběru dat. Jednotlivé části jsou však funkčně provázány a vzájemné sběry dat a následné analýzy se v dokumentu prolínají.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika mapování kultury v hl. m. Praze (2020)