• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika mapování kultury v hl. m. Praze (2020)

Rok zpracování: 2020

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika mapování kultury v hl. m. Praze (2020)
TISK
i