• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)

Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu:

Územně analytické podklady (ÚAP) hlavního města Prahy slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. 

Statistické údaje ÚAP obsahují číselné údaje a grafy o obyvatelstvu v historických časových řadách (statistické údaje dle přílohy č. 1, část B k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.).

Více informací k ÚAP hlavního města Prahy na webu IPR:
http://uap.iprpraha.cz/

Indikátory v metodickém dokumentu

ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)