v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

B013/09 Podíl obydlených bytů postavených nebo zrekonstruovaných v odbobí 1971-2000 (%)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)
Poskytovatel indikátoru: IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 2016
WWW stránka indikátoru

základní informace

Zdroj dat: Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP)
Jednotka: %
Časová dostupnost dat (časová řada): odbobí 1971-2000
Územní (prostorová) dostupnost dat: mesto, mestocast
Frekvence zjišťování dat: odbobí 1971-2000
TISK
i