• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

B037/02 Hrubý domácí produkt v běžných cenách (mil. Kč)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)
Poskytovatel indikátoru: IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 2016

základní informace

Zdroj dat: Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP)
Jednotka:
mil. Kč
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 2004 do roku 2014
Územní (prostorová) dostupnost dat: město
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i