• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

B017/02 Počet hotelů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)
Poskytovatel indikátoru: IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 2016

základní informace

Zdroj dat: Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP)
Jednotka:
počet hotelů
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 2002 do roku 2014
Územní (prostorová) dostupnost dat: mesto, mestocast
Frekvence zjišťování dat:ročně
TISK
i