v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

B007/02/02 Těžba a dobývání

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)
Poskytovatel indikátoru: IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 2016
WWW stránka indikátoru

základní informace

Zdroj dat: Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP)
Jednotka: počet zaměstnaných
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 2002 do roku 2014
Územní (prostorová) dostupnost dat: mesto, mestocast
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i