• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

B013/02 Počet bytů

základní informace

Zdroj dat: Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP)
Správce: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Jednotka:
počet bytů
Časová dostupnost dat (časová řada): roky: 2001, 2011
Územní (prostorová) dostupnost dat:
Frekvence zjišťování dat: roky: 2001, 2011
TISK
i