• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)

Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu:

Základní informace o městských částech hl. m. Prahy. Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné grafické podobě. Zdrojem informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence.

Katalog je součástí územně analytických podkladů (ÚAP) hlavního města Prahy, které slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. 

Více informací k ÚAP hlavního města Prahy na webu IPR:
http://uap.iprpraha.cz/

Indikátory v metodickém dokumentu

ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)
Ekonomika
Byty
Školství
Doprava
Technická infrastruktura
Území
Struktura zástavby
Záměry a ÚPD
TISK
i