• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Vzdělanostní index

základní informace

Zdroj dat: IPR Praha, 2016
Správce: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Jednotka:
bezrozměrné číslo
Časová dostupnost dat (časová řada): rok 2011
Územní (prostorová) dostupnost dat: městská část
Frekvence zjišťování dat: za rok
TISK
i