v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Obydlené byty - v nájmu - počet

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)
Poskytovatel indikátoru: IPR Praha
WWW stránka indikátoru

základní informace

Zdroj dat: IPR Praha, 2016
Jednotka: počet
Časová dostupnost dat (časová řada): rok 2011
Územní (prostorová) dostupnost dat: mesto, mestocast
Frekvence zjišťování dat: za rok
TISK
i