• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Základní potravinové obchody - počet

základní informace

Zdroj dat: IPR Praha, 2016
Jednotka:
počet
Časová dostupnost dat (časová řada): rok 2016
Územní (prostorová) dostupnost dat: mesto, mestocast
Frekvence zjišťování dat:ročně
TISK
i