• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Prognóza počtu obyvatel 2020 - Počet obyvatel v roce 2020 - celkem

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)
Poskytovatel indikátoru: IPR Praha

základní informace

Zdroj dat: IPR Praha, 2016
Jednotka:
počet
Časová dostupnost dat (časová řada): rok 2016
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i