• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Naděje dožití - ženy (průměr za poslední 4 roky)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)

základní informace

Zdroj dat: IPR Praha, 2016
Správce: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Jednotka:
roky
Časová dostupnost dat (časová řada): rok 2015
Frekvence zjišťování dat: jednou za čtyři roky
TISK
i