• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Výdaje MČ - vnitřní správa - běžné

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)
Poskytovatel indikátoru: IPR Praha

základní informace

Zdroj dat: IPR Praha, 2016
Jednotka:
tis.Kč/rok
Časová dostupnost dat (časová řada): rok 2014
Územní (prostorová) dostupnost dat: městská část
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i