• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

OECD Index lepšího života
OECD Better Life Index

Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu: Metodika hodnotí kvalitu života lidí v 35 zemích OECD a 6 partnerských zemích. Předkládá nejnovější důkazy z 50 ukazatelů, které pokrývají současný stav dobrých životních podmínek i zdroje pro blahobyt v budoucnu, a to ve vývoji od roku 2005. Během tohoto období došlo ke známkám pokroku, ale přínosy v některých aspektech života byly kompenzovány ztrátami jinde. Toto čtvrté vydání zdůrazňuje aspekty nerovnosti, které ukazují, že mezery v úspěších a příležitostech lidí se rozšiřují napříč různými rozměry blahobytu. Ukazuje rozdíly podle věku, pohlaví a vzdělání a odhaluje nerovnosti ve všech zemích OECD. Zpráva dále zkoumá řízení z pohledu občanů a odhaluje mezery mezi veřejnými institucemi a lidmi, kterým slouží. Tato metodika je součástí iniciativy OECD pro lepší život, která obsahuje celou řadu studií a analýz o blahobytu/kvalitě života lidí a jejich měření a zahrnuje interaktivní webovou stránku „Better Life Index“.Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu