• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Self-reported health

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
OECD Index lepšího života
OECD Better Life Index

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl osob reportujících své zdraví jako dobré a/nebo velmi dobré
Jednotka:
%
TISK
i