v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Employees working very long hours

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru: Podíl osob pracujících v průměru více než 50 hodin týdně
Jednotka: %
TISK
i