• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Life satisfaction

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
OECD Index lepšího života
OECD Better Life Index

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Subjektivní hodnocení životní spokojenosti na škále 0-10
TISK
i