• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments (2018)

Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu: Stále větší počet měst a obcí, místních orgánů a územních samospráv vytváří dokumenty a postupy (politiky) zaměřené na vytváření prostředí, které je příznivější pro věk. Age-friendly Cities, tedy Města přátelská seniorům, se stala silným hnutím v Evropě i na celém světě.

Age-friendly politiky zkoumají synergie mezi zlepšováním fyzického prostředí sousedství, dopravy a bydlení; zvyšování respektu, sociálního začleňování a účasti na komunitě; a investování do veřejných služeb.

Tato publikace poskytuje soubor nástrojů pro vedení místních tvůrců politik a plánovačů při vývoji, provádění a hodnocení politik a zásahů vhodných pro věk - politik, které podporují lidi k aktivnímu a zdravému stárnutí, a tak k tomu, aby dělaly věci, které jsou pro ně důležité, a přispívaly jejich komunitám.

Na základě zkušeností získaných z existujících age-friendly iniciativ v Evropě shrnuje tato publikace klíčové faktory pro založení a udržení úspěšných iniciativ ve čtyřech fázích politického procesu: zapojení, plánování, provádění a hodnocení.


Indikátory v metodickém dokumentu

Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments (2018)
Availability of intergenerational activities
TISK
i