• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (2015)

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova, Multikulturní centrum Praha

Popis dokumentu: Metodika je koncipována jako obecný návod pro identifikaci lokalit koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení a posouzení, zda územní rezidenční koncentrace skupin v nerovném sociálním postavení je nebo není rezidenční segregací. Uživatelům umožní lokalizovat místa potenciálního rizika segregace a zhodnotit závažnost koncentrací sociálních skupin v nerovném postavení z hlediska segregace.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (2015)