• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

APA: Indikátory pro plánování zdravých komunit (2017)
APA - Metrics for Planning Healthy Communities (2017)

Zpracovatel/garant: American Planning Association (APA)
Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu: Asociace American Planning Association (APA) vyvinula sadu nástrojů, která pomáhá plánovačům integrovat zdraví do plánovací praxe a rozhodnutí. Na základě výzkumu a zpětné vazby od poradní výboru APA identifikoval následujících pět oblastí, kde by plánovači mohli zasáhnout ke zlepšení zdraví: 1) aktivní život 2) zdravá výživa 3) expozice environmentálním faktorům, 4) připravenost na krizové situace a 5) sociální soudržnost. Je nutné zvažovat i mimotradiční zdravotní faktory a zahrnovat sociální determinanty zdraví. Těchto pět domén je dále rozděleno do 14 různých subdomén založených na různých tématech.Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

APA: Indikátory pro plánování zdravých komunit (2017)