• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN CLC/TR 50600-99-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu: Tento dokument je souhrnem doporučených postupů pro zlepšení environmentální udržitelnosti jak nových, tak stávajících datových center. Dopady na životní prostředí neberou v úvahu pouze ty, které jsou spojeny s elektřinou, ale také spotřebu vody a znečišťující látky.
Uznává se, že zahrnuté postupy nejsou všeobecně použitelné na všechny úrovně a obchodní modely datových center nebo pro všechny strany zapojené provozu, vlastnictví nebo užívání datových center.
Norma v příloze uvádí příklady jednoduchých LCA indikátorů.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN CLC/TR 50600-99-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí