• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Celkové energetické nároky (DC-CED)
Data Center Cumulative Energy Demand (DC-CED)

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Celkové (kumulativní) energetické nároky datového centra
TISK
i