v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení podpory obce centrům, která usnadňují návrat rodičů po rodičovské dovolené do pracovního procesu jako prostředek pro snížení počtu nezaměstnaných.

Cílová hodnota – není stanovena; nabídka a poptávka po službě v rovnováze.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje vznik a fungování mateřských center, která umožňují rodičům na rodičovské dovolené snazší návrat do zaměstnání nebo zvyšování jejich kvalifikace v období čerpání rodičovské dovolené.
Poznámka ke zdroji dat: Data mateřských center

Analýza trendu návštěvnosti mateřských center a úspěšnost integrace rodičů do pracovního procesu po ukončení rodičovské dovolené. Rozbor struktury nabídek činností v centrech.

Jednotka: Počet nebo %
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i