• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení komunitní politiky městské části pro odstraňování bariér mezi různými skupinami obyvatel jako prostředek pro zvýšení sociální soudržnosti.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje, jak komunitní politika městské části přispívá k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními skupinami lidí v městské části.
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části.

Analýza nabídky prostoru na různých typech akcí a programů pro spojování (síťování) různých skupin obyvatel v městské části (např. děti – senioři, zdravá populace – handicapovaní).
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x za 2-3 roky
TISK
i