• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.B Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje vznik a fungování mateřských center, která umožňují rodičům na rodičovské dovolené snazší návrat do zaměstnání nebo zvyšování jejich kvalifikace v období čerpání rodičovské dovolené. Rovněž se zaměřuje na další aktivity realizované krajem na podporu rodičů na a po rodičovské dovolené a služby zajišťující slaďování rodinného a pracovního života (např. dětské skupiny, MŠ, jesle atp).
Jednotka:
Počet nebo %
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i