v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

16 Roční spotřeba vody v domácnostech na obyvatele

základní informace

Popis dat: Specifická spotřeba vody fakturované domácnosti (l/osobu/den)
Poznámka ke zdroji dat: PVK,a.s., ČSÚ
Jednotka: l/osobu/den
TISK
i