• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

147 Počet lůžek míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením a ústavech sociální péče

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Počet míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením (před r. 2007 ústavy sociální péče) včetně domovů mimo území hl. m. Prahy se zřizovatelem hl. m. Prahou
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ
TISK
i